Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 072 1 544 1 628 1 437
EBIT (tkr) 1 253 1 521 1 534 1 383
Årets resultat (tkr) 263 1 4 23
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 22 668 22 405 22 404 22 400
EBIT-marginal % 117 99 94 96
Avk. eget kapital % 5.6 6.8 6.8 6.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 5 6 6 6
Soliditet % 95.8 93.6 93.5 94.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
1 072 1 544 1 628 1 437
0 0 0 0
-79 -79 -78 -79
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
265 60 0 25
-5 -4 -16 0
1 253 1 521 1 534 1 383
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 253 1 521 1 534 1 383
0 0 0 0
1 253 1 521 1 534 1 383
- - - -
1 253 1 521 1 534 1 383
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 394 1 474 1 553 1 632
0 0 0 0
0 0 0 0
1 394 1 474 1 553 1 632
0 0 0 0
1 394 1 474 1 553 1 632
0 0 0 0
0 0 0 0
12 11 18 6
12 11 18 6
22 262 22 451 22 378 22 130
0 0 0 0
0 0 0 0
22 262 22 451 22 378 22 130
23 668 23 936 23 949 23 768
- - - -
- - - -
- - - -
22 668 22 405 22 404 22 400
0 0 0 0
0 0 0 0
22 668 22 405 22 404 22 400
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
990 1 520 1 530 1 360
990 1 520 1 530 1 360
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
10 11 15 8
10 11 15 8
- - - -
- - - -
23 668 23 936 23 949 23 768
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
116.9 98.5 94.2 96.2
5.6 6.8 6.8 6.2
95.8 93.6 93.5 94.2
4.4 6.8 6.8 6.1
1 1 1 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Jonas Bertil Mårtensson (f. 1971) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Andreas Per Erik Ewertz (f. 1987) Styrelseledamot
Eva Gunilla Sandin (f. 1962) Styrelseledamot
Emy Sofia Haga (f. 1973) Extern firmatecknare
Fredrik Oskar Norrman (f. 1977) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva industriell och kommersiell rörelse företrädes- vis omfattande skogsbruk, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.