Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 4 664 1 496 5 321 2 690
EBIT (tkr) 2 716 240 491 1 345
Årets resultat (tkr) -145 -310 149 974
Utdelning (tkr) 0 0 0 1 000
Summa eget kapital (tkr) 1 134 1 309 1 872 2 684
EBIT-marginal % 58 16 9 50
Avk. eget kapital % -11.9 -24 9.7 37.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 22 2 5 16
Soliditet % 7.8 9.6 13.9 21.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
4 664 1 496 5 321 2 690
0 0 0 0
-35 -35 -35 -35
-445 -209 -4 449 -446
0 0 0 0
0 0 0 0
73 193 493 1
-1 541 -1 205 -839 -865
2 716 240 491 1 345
0 0 1 26
-751 -643 -193 -86
0 0 0 0
-1 753 3 0 0
-2 504 -640 -192 -60
212 -400 299 1 285
-357 19 -79 -311
-145 -381 220 974
- - - -
-145 -381 220 974
0 0 0 0
0 71 -71 0
0 19 -19 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 540 3 607 3 674 3 741
2 877 2 877 2 877 2 877
0 0 0 0
6 417 6 484 6 551 6 618
100 100 100 100
6 517 6 584 6 651 6 718
640 280 180 0
466 236 98 5 142
-3 30 85 658
1 103 546 363 5 800
0 17 0 0
6 939 6 443 6 443 0
0 0 0 0
6 939 6 460 6 443 0
14 559 13 590 13 457 12 518
- - - -
- - - -
- - - -
1 134 1 309 1 801 2 684
0 0 71 0
0 0 0 0
1 134 1 309 1 872 2 684
- - - -
- - - -
- - - -
11 121 9 526 8 427 6 203
638 1 139 1 287 0
0 0 0 0
0 0 0 0
11 759 10 665 9 714 6 203
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 19 0
590 653 695 212
1 076 962 1 157 3 419
1 666 1 615 1 871 3 631
- - - -
- - - -
14 559 13 589 13 457 12 518
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
58.2 16 9.2 50
-11.9 -24 9.7 37.3
7.8 9.6 13.9 21.4
1 036.9 814.7 518.8 231.1
20 10 6 160
0 0 0 0
1.28 0.38 2.55 15.94
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Carl Johan Olof Merner (f. 1975) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Carl Robert Bo Björkander (f. 1968) Styrelsesuppleant
Fredrik From (f. 1969) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva brytning, förädling och handel med sten, skog och virkesvaror, konst och antikviteter samt bedriva skogs- och jordbruksrörelse, förvalta, köpa och sälja fastigheter. Bolaget skall även bedriva hotell- och konferensverksamhet, konsultverksamhet avseende marknadsföring och utbildning, samt bedriva uthyrningsverksamhet av lokaler, hus, mark och båtplatser.