Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 523 523 522 522
EBIT (tkr) -335 -195 -109 -61
Årets resultat (tkr) -375 -236 -148 -106
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 5 444 5 818 6 055 6 203
EBIT-marginal % -64 -37 -21 -12
Avk. eget kapital % -6.6 -4 -2.4 -1.7
Avkastning på sysselsatt kapital % -4 -2 -1 -1
Soliditet % 59.9 61 66.1 66.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
523 523 522 522
0 0 0 0
-268 -266 -245 -245
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 94 0
-590 -452 -480 -338
-335 -195 -109 -61
0 0 0 0
-39 -41 -40 -45
0 0 0 0
0 0 0 0
-39 -41 -40 -45
-374 -236 -149 -106
0 0 0 0
-374 -236 -149 -106
- - - -
-374 -236 -149 -106
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8 817 9 084 8 726 8 971
0 0 0 0
0 0 0 0
8 817 9 084 8 726 8 971
0 0 0 0
8 817 9 084 8 726 8 971
0 0 0 0
0 0 0 2
5 0 0 1
5 0 0 3
0 0 0 0
0 0 0 0
274 460 436 361
274 460 436 361
9 096 9 544 9 162 9 335
- - - -
- - - -
- - - -
5 444 5 818 6 055 6 203
0 0 0 0
0 0 0 0
5 444 5 818 6 055 6 203
- - - -
- - - -
- - - -
3 463 3 536 2 909 2 975
73 73 66 66
0 0 0 0
0 0 0 0
3 536 3 609 2 975 3 041
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
19 13 30 24
97 104 102 67
116 117 132 91
- - - -
- - - -
9 096 9 544 9 162 9 335
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
-64.1 -37.3 -20.9 -11.7
-6.6 -4 -2.4 -1.7
59.9 61 66.1 66.4
65 62 49.1 49
148 242 220 232
0.52 0.88 0.84 0.69
-8.59 -4.76 -2.73 -1.36
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Per Lennart Sjögren (f. 1960) Styrelseledamot, Ordförande
Niclas Lööv Hallstener (f. 1969) Styrelseledamot
Saga Linnéa Pettersson (f. 1994) Styrelseledamot

Företagets verksamhet

Bolaget skall för sina delägares räkning inköpa samt för all framtid besitta och förvalta egendom nr 13 kvarteret Draken med adress Maria Prästgårdsgata 26 i Stockholm.