Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 397 2 226 1 620 3 267
EBIT (tkr) -1 395 -821 -1 006 506
Årets resultat (tkr) 0 0 0 0
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 100 2 100 2 100 2 100
EBIT-marginal % -58 -37 -62 16
Avk. eget kapital % -66.5 -39.1 -47.9 24.1
Avkastning på sysselsatt kapital % -55 -27 -30 19
Soliditet % 50.6 50.6 43.4 42.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
2 397 2 226 1 620 3 267
0 0 0 0
-39 -39 -39 -39
-1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
603 237 565 223
-4 355 -3 245 -3 152 -2 945
-1 395 -821 -1 006 506
0 0 0 0
-1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-1 0 0 0
-1 396 -821 -1 006 506
0 0 0 0
-1 396 -821 -1 006 506
- - - -
-1 396 -821 -1 006 506
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
959 998 1 037 1 075
0 0 0 0
0 0 0 0
959 998 1 037 1 075
0 0 0 0
959 998 1 037 1 075
0 0 0 0
375 393 263 134
33 32 32 33
408 425 295 167
2 785 2 728 3 504 3 686
0 0 0 0
0 0 0 0
2 785 2 728 3 504 3 686
4 152 4 151 4 836 4 928
- - - -
- - - -
- - - -
2 100 2 100 2 100 2 100
0 0 0 0
0 0 0 0
2 100 2 100 2 100 2 100
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
443 480 1 465 1 050
443 480 1 465 1 050
- - - -
- - - -
- - - -
1 161 1 161 1 161 1 161
98 224 84 309
350 186 26 308
1 609 1 571 1 271 1 778
- - - -
- - - -
4 152 4 151 4 836 4 928
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
-58.2 -36.9 -62.1 15.5
-66.5 -39.1 -47.9 24.1
50.6 50.6 43.4 42.6
21.1 22.9 69.8 50
46 48 19 10
0 0 0 0
-1 395 - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Björn Olof Larsson (f. 1962) Styrelseledamot, Ordförande
Linda Margareta Darforth (f. 1974) Styrelseledamot
Anna Kristina Ferenius (f. 1968) Styrelseledamot
Johanna Kristina Sällvin (f. 1976) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva och förvalta Hjälmare kanal samt att i övrigt bedriva skogsbruk och annan verksamhet i samband med utnyttjande av bolagets fastigheter och övriga tillgångar.