Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 632 214 289 94
EBIT (tkr) 212 -239 -128 -320
Årets resultat (tkr) 212 -239 -130 -321
Utdelning (tkr) 80 80 80 0
Summa eget kapital (tkr) 7 697 7 566 7 884 8 095
EBIT-marginal % 34 -112 -44 -340
Avk. eget kapital % 2.8 -3.1 -1.6 -3.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 3 -3 -2 -4
Soliditet % 99.7 99.5 99.4 99.5
Omsättning/anställd (tkr) 632 214 289 94
EBIT/anställd (tkr) 212 -239 -128 -320
Lön/anställd (tkr) 151 142 128 119

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
632 214 289 94
-151 -142 -128 -119
-24 -56 -74 -73
-1 -1 1 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-244 -254 -216 -221
212 -239 -128 -320
0 0 0 0
0 0 -2 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 -2 -1
212 -239 -130 -321
0 0 0 0
212 -239 -130 -321
- - - -
212 -239 -130 -321
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 5 41 95
280 301 321 341
282 306 362 436
0 0 0 0
282 306 362 436
0 0 0 0
0 1 2 7
33 34 19 24
33 35 21 31
0 0 0 0
0 0 0 0
7 409 7 264 7 547 7 672
7 409 7 264 7 547 7 672
7 724 7 605 7 930 8 139
- - - -
- - - -
- - - -
7 697 7 566 7 884 8 095
0 0 0 0
0 0 0 0
7 697 7 566 7 884 8 095
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
2 7 2 2
25 32 45 42
27 39 47 44
- - - -
- - - -
7 724 7 605 7 931 8 139
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
33.5 -111.7 -44.3 -340.4
2.8 -3.1 -1.6 -3.9
99.7 99.5 99.4 99.5
0 0 0 0
27 563 18 715 16 102 17 507
11.72 33.94 26.11 81.62
- - -64 -320
632 214 289 94
212 -239 -128 -320
151 142 128 119

Styrelse

Namn Befattning
Bengt Stefan Hellén-Halme (f. 1947) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Stig Lennart Aronsson (f. 1943) Styrelseledamot, Ordförande
Leif Peder Agerius (f. 1970) Styrelseledamot
Rolf Lennart Andersson (f. 1957) Styrelsesuppleant
Karl Roland Hellén-Halme (f. 1940) Styrelsesuppleant
Kjell Olof Nilsson (f. 1958) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt anskaffa lokaler för IOGT-NTO:s verksamhet till nykterhetssakens befrämjande ävensom idka därmed förenlig verksamhet.