Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -40 -50 -86 -78
Årets resultat (tkr) 8 000 0 240 5 341
Utdelning (tkr) 0 0 0 3 000
Summa eget kapital (tkr) 20 730 12 730 12 730 15 490
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 47.6 -1.3 -1 41.4
Avkastning på sysselsatt kapital % 0 0 0 -1
Soliditet % 99.7 63.1 63 80.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
-42 -50 -86 -78
-40 -50 -86 -78
0 0 0 0
0 -150 -149 -81
0 0 0 0
8 000 0 0 5 500
8 000 -150 -149 5 419
7 960 -200 -235 5 341
0 41 98 0
7 960 -159 -137 5 341
- - - -
7 960 -159 -137 5 341
0 0 0 0
0 157 377 0
0 41 98 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9 451 9 451 9 451 9 451
9 451 9 451 9 451 9 451
0 0 0 0
0 0 0 0
14 13 13 13
14 13 13 13
663 0 0 0
10 314 9 314 9 314 9 314
349 1 389 1 437 538
11 326 10 703 10 751 9 852
20 791 20 167 20 215 19 316
- - - -
- - - -
- - - -
20 730 12 730 12 730 15 490
0 0 0 0
0 0 0 0
20 730 12 730 12 730 15 490
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 7 377 7 425 3 751
0 7 377 7 425 3 751
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 4
61 60 60 71
61 60 60 75
- - - -
- - - -
20 791 20 167 20 215 19 316
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
47.6 -1.3 -1 41.4
99.7 63.1 63 80.2
0 57.9 58.3 24.2
595 19 19 14
- - - -
- -0.33 -0.58 66.94
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Jan Erik Åke Håkansson (f. 1947) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Bo Lennart Håkansson (f. 1959) Styrelsesuppleant
Eva Elisabet Andersson (f. 1963) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta värdepapper.