Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 295 475 -181 2 826 2 826
Årets resultat (tkr) 295 556 -81 2 938 2 854
Utdelning (tkr) 7 500 0 0 2 500
Summa eget kapital (tkr) 515 236 219 680 219 761 219 323
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 80.4 0 1.3 1.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 80 0 1 1
Soliditet % 100 99.2 98.1 98.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
-70 -72 -77 -73
-6 -2 0 -15
-1 0 -1 0
0 0 0 0
295 918 0 3 000 3 000
0 0 0 0
-366 -107 -96 -86
295 475 -181 2 826 2 826
8 100 143 28
0 0 -1 0
0 0 0 0
73 0 -30 0
81 100 112 28
295 556 -81 2 938 2 854
0 0 0 0
295 556 -81 2 938 2 854
- - - -
295 556 -81 2 938 2 854
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
223 183 170 170
0 0 0 0
223 183 170 170
233 262 205 334 205 334 205 334
233 485 205 517 205 504 205 504
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 25 0
0 0 25 0
268 603 14 123 15 228 15 116
0 0 0 0
13 317 1 906 3 165 2 965
281 920 16 029 18 393 18 081
515 405 221 546 223 922 223 585
- - - -
- - - -
- - - -
515 236 219 680 219 761 219 323
0 0 0 0
0 0 0 0
515 236 219 680 219 761 219 323
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12 1 800 4 100 4 201
12 1 800 4 100 4 201
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
91 0 0 0
66 67 61 61
157 67 61 61
- - - -
- - - -
515 405 221 547 223 922 223 585
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
80.4 0 1.3 1.3
100 99.2 98.1 98.1
0 0.8 1.9 1.9
7 880 102 77 70
- - - -
- - 2 939 -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Jan-Öjer Malte Öjmertz (f. 1945) Styrelseledamot, Verkställande direktör
John Bertil Larsson (f. 1946) Styrelseledamot, Ordförande
Gerd Katrine Andersson (f. 1955) Styrelseledamot
Per Bengt Olof Johansson (f. 1965) Styrelseledamot
Per Håkan Palmborg (f. 1960) Styrelseledamot
Johan Henrik Mattias Palmqvist (f. 1976) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt, förlägga och utge dagstidnin- gar, bedriva annonsförmedling, idka tryckerirörelse, hyra ut tryckpressar och därtill hänförlig utrustning, äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.