Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 1 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -10 -14 -40 -37
Årets resultat (tkr) -10 -14 -40 -37
Utdelning (tkr) 180 180 326 4 150
Summa eget kapital (tkr) 8 845 9 035 9 375 13 565
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -0.1 -0.2 -0.3 -0.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 0 0 0 0
Soliditet % 99.7 99.8 99.8 98.3
Omsättning/anställd (tkr) - - 0 -
EBIT/anställd (tkr) - - -40 -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-10 -14 -40 -37
-10 -14 -40 -37
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-10 -14 -40 -37
0 0 0 0
-10 -14 -40 -37
- - - -
-10 -14 -40 -37
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
8 874 9 055 9 397 13 797
8 874 9 055 9 397 13 797
8 874 9 055 9 397 13 798
- - - -
- - - -
- - - -
8 845 9 035 9 375 13 565
0 0 0 0
0 0 0 0
8 845 9 035 9 375 13 565
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
29 20 22 233
29 20 22 233
- - - -
- - - -
8 874 9 055 9 397 13 798
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
-0.1 -0.2 -0.3 -0.3
99.7 99.8 99.8 98.3
0 0 0 0
30 600 45 275 42 714 5 922
- - - -
- - - -
- - 0 -
- - -40 -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Fredrik Wilhelm Nordeman (f. 1948) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Carl Henrik Wilhelm Nordeman Ahlin (f. 1979) Styrelseledamot
Eva Sigrid Louise Nordeman (f. 1948) Styrelseledamot

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka köp, försäljning och förvaltning av värdepapper.