Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -13 -1 -2 0
Årets resultat (tkr) -14 -14 -3 -
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 63 77 90 93
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -20 -15.6 -2.2 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -11 -1 -2 0
Soliditet % 47.4 57.5 68.2 68.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-13 -1 -2 0
-13 -1 -2 0
0 0 0 0
-1 -12 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-1 -12 0 0
-14 -13 -2 0
0 0 0 0
-14 -13 -2 0
- - - -
-14 -13 -2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9 10 5 8
9 10 5 8
0 0 0 0
0 0 0 0
124 124 127 127
124 124 127 127
133 134 132 135
- - - -
- - - -
- - - -
63 77 90 93
0 0 0 0
0 0 0 0
63 77 90 93
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
52 38 36 22
52 38 36 22
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
18 18 6 19
18 18 6 19
- - - -
- - - -
133 133 132 134
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
-20 -15.6 -2.2 0
47.4 57.5 68.2 68.9
82.5 49.4 40 23.7
190 239 314 329
- - - -
-13 -0.08 - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Klas Håkan Larsson (f. 1944) Styrelseledamot
Vanessa Ivon Bonséit (f. 1988) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall vara verksam inom turist- och nöjesbranschen, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt driva därmed fören- lig verksamhet.