Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -65 -63 1 557 -92
Årets resultat (tkr) -65 -63 857 -75
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 3 584 3 648 3 711 2 854
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -1.8 -1.7 26.1 -1.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 7 17 0 42
Soliditet % 79.7 81.4 83 93.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 629 0
0 0 0 0
-65 -63 -72 -92
-65 -63 1 557 -92
0 0 0 16
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 -700 1
0 0 -700 17
-65 -63 857 -75
0 0 0 0
-65 -63 857 -75
- - - -
-65 -63 857 -75
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 177 4 177 4 177 1 942
4 177 4 177 4 177 1 942
0 0 0 0
0 0 0 0
17 19 20 48
17 19 20 48
0 0 0 119
206 192 192 891
95 96 81 47
301 288 273 1 057
4 495 4 484 4 470 3 047
- - - -
- - - -
- - - -
3 584 3 648 3 711 2 854
0 0 0 0
0 0 0 0
3 584 3 648 3 711 2 854
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
891 815 737 171
891 815 737 171
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
20 21 22 22
20 21 22 22
- - - -
- - - -
4 495 4 484 4 470 3 047
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
-1.8 -1.7 26.1 -1.3
79.7 81.4 83 93.7
24.9 22.3 19.9 6
12 14 13 49
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Halfdan Mustad (f. 1941) Styrelseledamot
Sophie Mustad (f. 1972) Styrelsesuppleant
Tom Mikael Granskog (f. 1959) Delgivningsbar person
Carl Olov Strömberg (f. 1955) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva förvaltning av fast egendom och värdepapper, bedriva verksamhet med markexploatering, bedriva konsthandel, bedriva leasingverksamhet avseende verkstadsmaskiner samt idka annan därmed förenlig verksamhet.