Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 303 400 329 360
EBIT (tkr) 17 10 9 9
Årets resultat (tkr) 12 7 6 6
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 656 643 635 628
EBIT-marginal % 6 3 3 3
Avk. eget kapital % 2.1 1.2 1.1 1.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 3 2 1 1
Soliditet % 90 90.5 90.5 92
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
303 400 329 360
0 0 0 0
-5 -5 -17 -17
-56 -44 -61 -61
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-225 -341 -242 -273
17 10 9 9
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
17 10 9 9
-3 -2 -2 -2
14 8 7 7
- - - -
14 8 7 7
0 0 0 0
-1 -2 -1 -2
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
412 417 421 426
0 0 0 12
0 0 0 0
412 417 421 438
0 0 0 0
412 417 421 438
0 0 0 0
0 0 6 0
3 3 1 12
3 3 7 12
0 0 0 0
0 0 0 0
314 291 273 232
314 291 273 232
729 711 701 682
- - - -
- - - -
- - - -
644 632 625 619
12 11 10 9
0 0 0 0
656 643 635 628
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
3 3 2 2
1 2 3 1
69 63 61 52
73 68 66 55
- - - -
- - - -
729 711 701 683
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
5.6 2.5 2.7 2.5
2.1 1.2 1.1 1.1
90 90.5 90.5 92
0 0 0 0
453 452 438 460
1.04 0.73 0.83 0.64
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Camilla Kristina Margareta Larsson (f. 1975) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Elisabeth Lena Maria Öberg (f. 1972) Styrelseledamot, Ordförande
Per Jesper Didring (f. 1979) Styrelseledamot
Peter Gunnar Didring (f. 1945) Styrelseledamot
Lars Peter Nilsson (f. 1966) Styrelseledamot
Ann-Charlotte Kristina Lundberg (f. 1967) Styrelsesuppleant
Heather Lee Öberg (f. 1967) Styrelsesuppleant
Adisa Hadzic (f. 1984) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka tegelbruks- och skogsbruksrörelse, äga och förvalta fast egendom, hyra ut fritidshus och därmed förenlig verksamhet.