Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -16 -17 -17 -37
Årets resultat (tkr) 1 266 12 726 -10 606 29 464
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 111 675 110 409 97 683 108 289
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 1.1 12.2 -10.3 7.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 1 2 1 0
Soliditet % 100 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-16 -17 -17 -37
-16 -17 -17 -37
1 620 1 765 1 237 369
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 620 1 765 1 237 369
1 604 1 748 1 220 332
-338 10 978 -11 826 6 934
1 266 12 726 -10 606 7 266
- - - -
1 266 12 726 -10 606 7 266
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
84 205 82 584 80 819 78 435
27 441 27 779 16 801 28 627
42 58 75 1 239
111 688 110 421 97 695 108 301
111 688 110 421 97 695 108 301
- - - -
- - - -
- - - -
111 675 110 409 97 683 108 289
0 0 0 0
0 0 0 0
111 675 110 409 97 683 108 289
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
13 12 12 12
13 12 12 12
- - - -
- - - -
111 688 110 421 97 695 108 301
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
1.1 12.2 -10.3 7.8
100 100 100 100
0 0 0 0
323 483 625 10 325
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotter- eller intressebolag utveckla företag, företrädesvis inom medicinsk teknik, bioteknik och verkstadsindustri samt att direkt eller via dotterbolag bedriva handels- och agenturverksam- het främst inom bioteknik och medicinsk teknik samt livsmedel, och konsultverksamhet i ekonomiska frågor. Härutöver skall bola- get bedriva värdepappershandel, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt utöva därmed fören- lig verksamhet.