Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 436 611 648 632
Nettoomsättning (tkr) 11 010 624 8 408 164 10 078 339 9 782 821
EBIT (tkr) 33 607 790 3 434 829 4 813 998 4 350 839
Årets resultat (tkr) 36 383 980 2 118 586 3 292 364 -638 666
Utdelning (tkr) 30 000 000 2 000 000 4 000 000 6 500 000
Summa eget kapital (tkr) 40 974 779 11 053 780 12 827 966 15 644 005
EBIT-marginal % 305 41 48 45
Avk. eget kapital % 124.2 20.6 24.8 23.4
Avkastning på sysselsatt kapital % 57 8 11 10
Soliditet % 52.7 24.5 27.3 31.1
Omsättning/anställd (tkr) 25 254 13 761 15 553 15 479
EBIT/anställd (tkr) 77 082 5 622 7 429 6 884
Lön/anställd (tkr) 1 217 963 897 838

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
11 010 624 8 408 164 10 078 339 9 782 821
-530 810 -588 233 -581 055 -529 820
-637 548 -592 039 -589 334 -584 795
21 332 16 287 5 491 5 966
0 0 0 0
28 684 670 418 747 395 722 398 474
133 207 152 513 328 006 129 644
-5 073 685 -4 380 610 -4 823 171 -4 851 451
33 607 790 3 434 829 4 813 998 4 350 839
78 166 74 835 91 518 94 070
-475 827 -541 436 -502 586 -498 389
0 0 0 0
-14 599 -15 741 -10 745 26 244
-412 260 -482 342 -421 813 -378 075
33 195 530 2 952 487 4 392 185 3 972 764
-893 230 -498 521 -855 313 -655 449
32 302 300 2 453 966 3 536 872 3 317 315
- - - -
32 302 300 2 453 966 3 536 872 3 317 315
0 0 0 0
4 202 794 -99 907 -391 596 -3 552 697
1 090 397 -25 920 -101 598 -921 732
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
8 218 10 958 0 0
86 911 37 102 28 919 34 919
95 129 48 060 28 919 34 919
24 237 952 24 314 411 24 376 868 24 410 408
6 395 875 6 418 742 6 341 356 6 273 642
965 218 826 089 935 789 1 263 580
31 599 045 31 559 242 31 654 013 31 947 630
2 650 483 3 760 087 3 787 135 3 832 365
34 344 657 35 367 389 35 470 067 35 814 914
0 0 0 837
361 215 201 741 231 789 236 099
336 586 281 144 456 953 1 056 896
697 801 482 885 688 742 1 293 832
42 732 673 9 015 616 10 485 903 12 915 113
2 527 293 469 280 844 283 392
34 185 93 2 779 15 000
42 769 385 9 309 178 10 769 526 13 213 505
77 811 843 45 159 452 46 928 335 50 322 251
- - - -
- - - -
- - - -
37 652 811 3 529 018 5 403 111 8 610 747
3 321 968 7 524 762 7 424 855 7 033 258
0 0 0 0
40 974 779 11 053 780 12 827 966 15 644 005
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
30 880 000 30 880 000 30 880 000 30 880 000
2 914 133 659 487 616 236 1 239 289
33 794 133 31 539 487 31 496 236 32 119 289
- - - -
- - - -
- - - -
1 735 660 2 028 032 2 003 578 1 905 236
762 636 258 354 284 972 348 478
544 635 279 800 315 583 305 243
3 042 931 2 566 186 2 604 133 2 558 957
- - - -
- - - -
77 811 843 45 159 453 46 928 335 50 322 251
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
305.2 40.9 47.8 44.5
124.2 20.6 24.8 23.4
52.7 24.5 27.3 31.1
82.5 285.3 245.5 205.3
17 40 57 69
0 0 0 0
70.76 6.45 9.74 8.97
25 254 13 761 15 553 15 479
77 082 5 622 7 429 6 884
1 217 963 897 838

Styrelse

Namn Befattning
Toni Johan Kekkinen (f. 1974) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Peter Örjan Strannegård (f. 1968) Styrelseledamot, Ordförande
Karin Birgitta Linnemann Henriksson (f. 1969) Styrelseledamot
Per Gunnar Kenttä (f. 1955) Styrelseledamot
Per Magnus Nyberg (f. 1972) Styrelseledamot
Nils Bertil Planeskog (f. 1977) Styrelseledamot
Karin Ingrid Maria Tholén (f. 1973) Styrelseledamot
Andreas Rudolf Ture Tiedtke (f. 1965) Styrelseledamot
Hans Kristofer Jakobsson (f. 1982) Styrelsesuppleant
Sami Russom (f. 1968) Styrelsesuppleant
Magnus Ulf Gustav Forsström (f. 1983) Extern firmatecknare
Bernhard Peter Günther (f. 1967) Extern firmatecknare
Carl Göran Hult (f. 1958) Extern firmatecknare
Mikko Samuli Huopalainen (f. 1975) Extern firmatecknare
Nils Ola Hökstrand (f. 1964) Extern firmatecknare
Hannu Antti Uolevi Jokinen (f. 1967) Extern firmatecknare
Kalle Antero Kuokka (f. 1976) Extern firmatecknare
Per Erik Langer (f. 1969) Extern firmatecknare
Bo Martin Lindström (f. 1972) Extern firmatecknare
Helen Susanna Lindvall (f. 1976) Extern firmatecknare
Petra Maria Lundström (f. 1966) Extern firmatecknare
Per Brian Martinsson (f. 1960) Extern firmatecknare
Dan Olov Netzell (f. 1964) Extern firmatecknare
Henny Kerstin Norderyd (f. 1966) Extern firmatecknare
Simon-Erik Aleksi Ollus (f. 1978) Extern firmatecknare
Mats Olov Persson (f. 1971) Extern firmatecknare
Markus Heikki Erdem Rauramo (f. 1968) Extern firmatecknare
Jukka Pekka Revell (f. 1962) Extern firmatecknare
Jarl Staffan Sandblom (f. 1966) Extern firmatecknare
Juha Markus Sebastian Sundberg (f. 1972) Extern firmatecknare
Mats Ola Thunell (f. 1972) Extern firmatecknare
Jarkko Kalevi Toroska (f. 1970) Extern firmatecknare
Lars Daniel Wassberg (f. 1980) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att, själv eller genom dotterbolag, producera, inköpa och försälja elektrisk kraft, bedriva elnätsverksamhet, fjärrvärme-, kraftvärme och fjärrkylaverksamhet, gasverksamhet, drift- och underhållsverksamhet avseende energianläggningar samt konsult- och entreprenadverksamhet i huvudsaklig anslutning till nyssnämnda verksamheter, att driva annan därmed förenlig verksamhet samt att äga och förvalta fast och lös egendom.